س. مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۹

رحمان عزیزی  پس از اجرای نمایش (سرزمین سگ)در دیماه 98  با داستانی کوتاه از فرانتس کافکا نویسنده چک به صحنه...

css.php