بینه‌ر

حضور کریم خاوری هنرمند مریوانی در سمینار بین المللی جشنواره تئاتر خیابانی کرکوک

سمینار هفتمین جشنوارە بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک با حضور مدرسان و هنرمندانی از ایران برگزار می شود:

همرمندان حاضر عبارتند از دکتر ایمان الکبیسی عراق، گزیزە عمر کردستان، کریم خاوری ایران، قاسم غمگین کرکوک، گوران محمد کردستان، سیروس سپهری ایران، امیر زارع زاده ایران، کریم خنجر عراق،

بخش کارگاه های آموزشی هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک، میزبان کارگاههای عملی و نشست های تخصصی آموزشی با حضور استادان وهنرمندانی از ایتالیا ، ایران ، عراق، واقلیم کردستان عراق می شود.

هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی کرکوک به دبیری نژاد نجم از تاریخ ۲۷تا ۳۰ آبانماه‌ سال جاری در شهر کرکوک عراق برگزار می شود.

خروج از نسخه موبایل