بینه‌ر

عنوان بهترین هنرمند زن سال بریتانیا برای هنرمند سنندجی

این مراسم برای چهارمین سال به مناسبت نوروز از طرف Center for Kurdish Progress و با همکاری The Kurdish People’s Democratic Assembly of Britain در پارلمان بریتانیا و با حضور نمایندگان احزاب مختلف برگزار شد و امسال حدیث صادق ایوبی به عنوان هنرمند زن سال از بین جامعه ی کردهای موفق مقیم بریتانیا انتخاب شد.

در این مراسم هر سال از جامعه ی کوردهای مقیم بریتانیا  که در زمینه های مختلف کاری توانسته اند دستاورهای مهمی و قابل توجهی به دست آوردند، مورد تجلیل قرار می گیرند.

شایان ذکر است حدیث صادق ایوبی فرزند هنرمند نقاش سنندجی فردين صادق ایوبی و متولد خرداد ١٣٧٣ در سنندج است. وی ديپلم نقاشي را از هنرستان حكمت سنندج و فوق ديپلم گرافيك محيطي را درانگليس ( لندن ) کسب کرده است و در حال حاضر دانشجوي رشته موزيك در لندن است.

خروج از نسخه موبایل