بینه‌ر

بوکان شهری بدون سینما

از دیرباز شهرستان بوکان بعنوان شهر فرهنگ و ادب و شهر اساتید صاحب نام هنری شهرت بسیارداشته است و همواره مورد توجه هنرمندان و هنر دوستان بوده است و پیشرفت خوب وچشمگیری هم داشته است. اما از وقتی که هنر هفتم و هنر دیجیتال یعنی سینما بعنوان جدیدترین شاخه هنر، وارد محافل هنری بوکان شد جوانان زیادی را با خود همراه کرد و آنان را وادار به فعالیت هایی بی وقفه کرد و تا به امروز بسیاری از جوانان این شهرستان مشغول به فعالیت های سینمایی بوده و هنوز هم هستند. جوانانی که از دل، جان و مال خود مایه گذاشته اند و هیچ چیز نتوانسته است جلودار این عاشقان هنر باشد. اما در این میان با هر یک از این هنرمندان که هم صحبت می شوی از نبود سینما در بوکان حرف میزند. کمبودی که گویا هر روز بیشتر و بیشتر در بوکان خودنمایی می کند. ازسال ۱۳۸۲ یعنی ۱۲ سال قبل سینما وحدت تنها سینمای بوکان که یادگاری بسیاری از روزهای دور هم بودن را در میان هنرمندان و هنر دوستان این شهرستان برجای گذاشته است تعطیل شده و علی رغم درخواست های مکرر و جدی اقدامی در جهت بازسازی و راه اندازی مجدد آن تاکنون انجام نشده است و تنها تلاش جدی برای بازسازی آن در سازمان فرهنگی ، هنری شهرداری بوکان که دیگر وجود ندارد و در زمان شهردار سابق شهرستان انجام شد و در طرحی مشترک با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم بر بازسازی سینما وحدت بوکان گرفته شد اما این طرح هم به دلیل و بهانه مشکلات مالی مجموعه شهرداری و شورای شهر بوکان مورد مخالفت شورای شهر قرار گرفت و منتفی شد تا امیدهای مردم وهنرمندان بوکان به راه اندازی مجدد سینما وحدت بوکان به ناامیدی تبدیل و باز به فراموشی سپرده شود به نوعی که در بودجه ۹۴ که هیچ و در بودجه تصویبی سال ۹۵ شورای اسلامی شهر بوکان نیز ردیفی با عنوان بازسازی سینما وحدت بوکان به چشم نخورد. گذشته از تمامی حاشیه ها و رویدادها در دهه ی اخیر که حمله های رسانه ای وجنگ نرم رسانه های غربی به ذهن مردم ما به اوج خود رسیده است نبود سینما در بوکان بیش از پیش احساس شده و باعث ناراحتی هنرمندان شهرستان می شود که امیدواریم دست اندرکاران امر، حالی به فکر بازسازی تنها سینمای شهر بوکان بکنند تا بتوانیم دوباره شاهد سینمایی درخور جایگاه واقعی بوکان، شهر فرهیختگان باشیم. اما هنوز جای این سوال باقی است که چه شخص یا ارگانی مسئولیت این اهمام کاری و بدون استفاده ماندن امکانات را به عهده می گیرد که متعلق به این مردم و این عاشقان هنر است؟

خروج از نسخه موبایل