بینه‌ر

هنر بوکانی ها به کمک بیماران سرطانی آمد

به گزارش خبرنگار بینەر مراسم حمایت از انجمن بیماران سرطانی صبا روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۲۱ در سالن سیمرغ بوکان افتتاح شد. این مراسم با حضور و حمایت هنرمندان عرصه ی موسیقی، تئاتر و سینمای این شهر برگزار گردید. در این مراسم اعضای گروه نمایش مانا با اجرای تئاتر، بهروز اسراری با ساخت و نمایش مستند سرطان، مهرداد احمدزاده با ساخت و نمایش فیلم کوتاه صبا و همچنین گروه های موسیقی به سرپرستی رابەر یوسف خانی و عثمان محمدی با اجرای موسیقی حمایت خود را از این انجمن اعلام کردند. همچنین آوات دکاندار رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر بوکان با حضور در این مراسم حمایت خود را از انجمن حمایت از بیماران سرطانی صبا اعلام نمود.

شایان ذکر است که هنرمندان حاضر در اجرای مراسم درآمد حاصل از این برنامه را به این انجمن تقدیم کردند.

خروج از نسخه موبایل