بینه‌ر

دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز معرفی شد

به گزارش بینه‌ر دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کردستان معرفی شد.

در حکم ابلاغی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، ارسطو گویلی ، شهردار سقز به عنوان دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز معرفی شده است.

خروج از نسخه موبایل