بینه‌ر

شمال شکیبایی مدال نقره‌ای جام جهانی عکاسی فرانسه را دریافت کرد.

شمال شکیبایی عکاس کورد اهل مهاباد، موفق شد در مسابقه جهانی wpe award معروف به جام جهانی عکاسی فرانسه ۲۰۲۳ از میان ۱۱۹۶۴ عکس نشان نقره ای بخش reportage photography را دریافت کرد.

خروج از نسخه موبایل