بینه‌ر

برگزیدگان دوسالانه خوشنویسی کوردی معرفی شدند


به گزارش بینه‌ر، نتایج دومین دوسالانه ی خوشنویسی‌کوردی که در دی ماه در سنندج برگزار شد، اعلام شد. بنابر رای هیئت داواران آثار هنرمندان راه یافته به دوسالانه خوشنویسی کوردی، به شرح زیر است:

 برگزیده های رشته ی نستعلیق

۱ ـ یادگار خیام
۲ ـ علی خیری
۳ ـ پیمان سادات نژاد
۴ ـ مصطفی عابدینی
۵ ـ عسکر محمدی تبار
۶ ـ سید حیدر موسوی
۷ ـ علیرضا مطلبی

🌺تقدیری های رشته ی نستعلیق

۱ ـ احمد احمدی
۲ ـ مرتضی جعفری
۳ ـ هادی سید خوانی
۴ ـ محمد جواد شکوهی فر
۵ ـاصغر محمدی البرزی

🌺 برگزیدگان رشته ی شکسته نستعلیق

۱ ـ طیبه ازندریانی
۲ ـ بهادر پگاه
۳ ـ محمود رحیمی عهد
۴ ـ حافظ رنجبر
۵ ـ فردین ولی زاده

🌺 تقدیری های رشته شکسته نستعلیق

۱ ـ محمد اندرز دیری
۲ ـغلامعلی گوران
۳ ـ خسرو مدیری
۴ ـ شمس الدین مرادی

🌺 تیم داوری در رشته گرایش های نوین هیچ اثری را برگزیده اعلام ننمود

🌺 تقدیری های رشته ی گرایشهای نوین

۱ ـ علی گنجی
۲ ـ جعفر سروی
۳ ـ حسین انجمن

 

دوسالانه ی خوشنویسی کوردی دی ماه سالجاری در سنندج برگزار شد.

 

خروج از نسخه موبایل