بینه‌ر

فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان منتشر شد

به گزارش بینەر و به نقل از ایران تئاتر این جشنواره که با هدف توسعه و ترویج تئاتر بیرونی و گسترش ارتباط سازنده تئاتر با مخاطبان و عموم شهروندان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و اداره کل هنرهای نمایشی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران و انجمن هنرهای نمایشی استان کردستان برگزار می شود، فراخوان سیزدهمین دوره خود را در  شش بخش تخصصی منتشر کرد.
در این فراخوان عنوان جشنواره با تاکید بر سه مشخصه تئاتر خیابانی ، کاربردی و محیطی درج شده و محورهای مورد تاکید این دوره با توجه به آزاد بودن موضوع آثار  وفاق و انسجام اجتماعی و مشارکت سیاسی برای پیشرفت کشور ، ترویج فرهنگ اصیل ایران اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادبیات پایداری (بااولویت معرفی رشادتهای شهدای استان کردستان به مناسبت برگزارى کنگره بزرگ ۵۴۰۰شهید استان کردستان) ، ترویج نشاط اجتماعی و روحیه امید با تکیه بر فرهنگ ایران اسلامی ، موضوعات شهر و شهروندی ، محیط زیست، منابع طبیعی و ثروتهای ملی (با تاکید بردریاچه زریبار)، ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت ها و مبازره با تروریسم، جوانان، اشتغال و ازدواج معرفیشده است.
در این راستا نگاه ویژه جشنواره بر دو موضوع آگاهی بخشی و دانش افزایی درباره آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد، بیکاری، طلاق و تلاش در پیشگیری از این آسیب ها و حمایت از کالای ایرانی درج شده است.
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی ، کاربردی و محیطی مریوان در بخش های مسابقه ایران ، نمایش های آیینی و سنتی ، تئاتر ملل، تئاتر کودک و نوجوان ، مهمان ، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی برگزار خواهد شد.
در بخش مسابقه ایران تاکید شده است که در این بخش رقابتی ، دبیرخانه جشنواره پذیرای طرح و ایده متقاضیان خواهد بود که باید به صورت پرو پزال اجرایی ارائه شود. آثار متقاضی این بخش می بایست تا پیش از این در هیچ جشنواره رقابتی در گستره سراسری شرکت نکرده تا پیش از مهلت ارسال آثار دارای حداقل ۵ اجرای عمومی باشند.
بخش نمایشهای آیینی و سنتی نیز رقابتی بوده و بر اساس انتخاب هیات داوران در هر کدام از بخشهای تحقیق و پژوهش آیین ها ، کارگردانی ، طراحی فضای نمایشی ، موسیقی، یک برگزیده معرفی شده و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.
بخش تئاتر کودک و نوجوان با هدف حمایت از آثار هنر خلاق و تربیت نسل آینده و رشد و پرورش فرزندان ایران اسلامی، به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد. نقش آموزشی و تربیتی در انتقال مضمون به مخاطب، اولویت انتخاب در این بخش است. در این بخش دبیرخانه جشنواره، پذیرای نمایشهای تولید شده متقاضیان خواهد بود که ضروری است به صورت نسخه تصویری ارائه شود.
مطابق فراخوان مهلت دریافت طرح و ایده در هر یک ازبخش های جشنواره ۱/۳/۱۳۹۷ و زمان اعلام نتایج ارزیابی طرح و ایده ۱۲/۳/۱۳۹۷ خواهد بود. ضروری است که جزئیات مندرج در فراخوان توسط کارگردانان متقاضی به دقت مطالعه و مدارک مورد نیاز هر بخش به همراه فرم تکمیل شده تقاضای حضور تا تاریخ یاد شده به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان : کردستان، مریوان، بلوار امام خمینی (ره)، مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان – کدپستی: ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳ درج شده و شماره تلفن: ۰۸۷۳۴۹۳۶۲۵-۰۸۷۳۴۶۰۱۱۵۴ و نمابر۰۸۷۳۴۶۰۱۱۵۵-۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۶ و نشانی الکترونیکی: MARIWAN.FESTIVAL@GMAIL.COM  برای ارتباط با هنرمندان اعلام شده است.

 

 

فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی
تئاتر( خیابانی – کاربردی – محیطی )
 مریوان ۱۳۹۷

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و اداره کل هنرهای نمایشی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی ایران وانجمن هنرهای نمایشی استان کردستان سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان را با هدف توسعه و ترویج تئاتر بیرونی و گسترش ارتباط سازنده تئاتربامخاطبان و عموم شهروندان در شهریورماه۱۳۹۷ برگزار می کنند.

*موضوع آثار متقاضی حضور در جشنواره آزاد می باشد.
*محورهای مورد تاکید:
-وفاق و انسجام اجتماعی و مشارکت سیاسی برای پیشرفت کشور
-ترویج فرهنگ اصیل ایران اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادبیات پایداری)بااولویت معرفی رشادتهای شهدای استان کردستان-به مناسبت کنگره بزرگ ۵۴۰۰شهید استان کردستان)
-ترویج نشاط اجتماعی و روحیه امید با تکیه بر فرهنگ ایران اسلامی
-موضوعات شهر و شهروندی ، محیط زیست، منابع طبیعی و ثروتهای ملی (با تاکید بردریاچه زریبار)
-ترویج فرهنگ صلح و دوستی و احترام متقابل بین ملت ها و مبازره با تروریسم
-جوانان، اشتغال و ازدواج
نگاه ویژه:
*آگاهی بخشی و دانش افزایی درباره آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد، بیکاری، طلاق و تلاش در پیشگیری از این آسیب ها
*حمایت از کالای ایرانی
 

بخش های جشنواره:
الف) مسابقه ایران
آثار این بخش از میان نمایشهای متقاضی با گونه های متفاوت نمایشهای فضای باز ( خیابانی – کاربردی – محیطی ) با اولویت محورهای مورد تاکید جشنواره انتخاب می گردد. در این بخش، دبیرخانه جشنواره پذیرای طرح و ایده متقاضیان خواهد بود که باید به صورت پرو پزال اجرایی ارائه شود.
*این بخش به¬صورت رقابتی برگزار می شود و سقف پذیرش نهایی آثار جهت شرکت در جشنواره ۲۰ نمایش است که از میان آثاری که طرح و ایده آنها پذیرفته شده انتخاب خواهند شد.
*آثار متقاضی این بخش می بایست تا پیش از این در هیچ جشنواره رقابتی در گستره سراسری شرکت نکرده باشند.
*به آثار راه یافته به این بخش، حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.
*با هدف ترویج و تشویق اجرای عمومی نمایشهای خیابانی، تنها آثاری می توانند در این بخش شرکت کنند که تا پیش از مهلت ارسال آثار، حداقل ۵ اجرای عمومی ( به تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انجمنهای هنرهای نمایشی استان به همراه اسناد درج خبر اجرای عمومی در پرتال استانی ایران تئاتر برای آثار استانها و تاییدیه کانون تئاتر خیابانی برای آثار شهر تهران ) داشته باشند.

ب)  نمایشهای آیینی و سنتی
این بخش مختص آثار تولید شده بر اساس فرهنگ بومی و محلی، خرده فرهنگها، بازیهای محلی، آیین و سنن اقوام مختلف کشور می باشد. این بخش به صورت رقابتی برگزار می شود و بر اساس انتخاب هیات داوران در هر کدام از بخشهای :             1- تحقیق و پژوهش آیین ها ۲- کارگردانی ۳- طراحی فضای نمایشی ۴- موسیقی، یک برگزیده معرفی شده و به برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد.

*سقف پذیرش آثار در این بخش ۵ نمایش و حداکثر تعداد نفرات هر گروه در این بخش ۱۲ نفر خواهد بود.
*به آثار راه یافته به این بخش حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰/۶۰ ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

ج) تئاتر ملل

ستادبرگزاری جشنواره برای این بخش آثاری از سایر کشورهای جهان را انتخاب و دعوت خواهد کرد. آثار تولید شده بر پایه شیوه های نوین تئاتر خیابانی که به مضامینی انسانی همچون صلح و دوستی بین ملتها و دفاع از ستمدیدگان بپردازد در اولویت انتخاب خواهد بود.

د) تئاتر کودک و نوجوان

با هدف حمایت از آثار هنر خلاق و تربیت نسل آینده و رشد و پرورش فرزندان ایران اسلامی، ستاد برگزاری جشنواره این بخش را به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد کرد. نقش آموزشی و تربیتی در انتقال مضمون به مخاطب، اولویت انتخاب در این بخش است. در این بخش دبیرخانه جشنواره، پذیرای نمایشهای تولید شده متقاضیان خواهد بود که ضروری است به صورت نسخه تصویری ارائه شود.
*سقف پذیرش اثر در این بخش ۴ نمایش خواهد بود.
به آثار راه یافته به این بخش حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

ه ) میهمان

ستاد برگزاری جشنواره در نظر دارد با هماهنگی دبیرخانه جشنواره های اداره کل هنرهای نمایشی و رایزنی با دبیران جشنواره های معتبر کشور، از میان آثار معرفی شده ازسوی این جشنواره ها، حداکثر از ۴ اثر برتر نمایش خیابانی، جهت حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان دعوت به عمل آورد.برای این بخش لازم است دبیرخانه جشنواره های سراسری، نمایش های خیابانی برگزیده خود به همراه مشخصات گروه و سه نسخه لوح فشرده حاوی فایل تصویری نمایش را در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان ارسال نمایند.
*به آثار حاضر در این بخش حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ریال و حداکثر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.

و) کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی

ستاد برگزاری جشنواره با هدف ارتقای بنیه علمی این حوزه تئاتر کشور، کارگاه¬های آموزشی و نشستهای تخصصی تئاتر بیرونی را با حضور اساتید داخلی و خارجی برگزار می کند.

گاه شمار جشنواره:

-مهلت دریافت طرح و ایده : ۱/۳/۹۷
-اعلام نتایج ارزیابی طرح و ایده  : 12/3/97
-مهلت معرفی نمایش های برگزیده سایر جشنواره های سراسری برای بخش میهمان(به همراه نسخه تصویری): ۱/۵/۱۳۹۷
– مهلت ارسال لوح فشرده آثاری که طرح آنها پذیرفته شده است و لوح فشرده نمایشهای کودک و نوجوان: ۳/۵/۹۷
-اعلام نمایشهای برگزیده : ۲۰/۵/۹۷

 برگزاری جشنواره : شهریور ۱۳۹۷
 

تذکرات مهم:

*در بخش مسابقه، چناچه در هر مرحله ای شرکت اثر ارسالی در جشنواره سراسری رقابتی دیگری برای ستاد جشنواره محرز شود از ادامه حضور اثر در جشنواره جلوگیری خواهد شد.
*کارگردان متقاضی، مسئول کیفیت مدارک ارسالی به ویژه لوح فشرده تصویری است و در صورت عدم پخش تصویر یا صدای نمایش، ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
*حضور در جشنواره به منزله پذیرش ضوابط اجرایی آن است و گروه های شرکت کننده ملزم به رعایت قوانین، مقررات و برنامه ریزی اجرایی جشنواره خواهند بود.
*ستاد برگزاری مسئولیتی در قبال تهیه سیستم صوتی، دکور، آکسسوار و … برای گروه های شرکت کننده نخواهد داشت.

مدارک مورد نیاز:

مدارک عمومی:

-فرم تکمیل شده تقاضای حضور در جشنواره
-یک قطعه عکس ۴*۳ از کارگردان
-خلاصه سوابق هنری کارگردان-گروه نمایش

تذکر: به مدارک ارسالی ناقص یا مدارکی که پس از موعد مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

مدارک اختصاصی هر بخش:

*تقاضای اولیه مسابقه تئاتر ایران:
-سه نسخه طرح و ایده نمایش ( در قالب پروپزال اجرایی ) به همراه فایل word آن بر روی لوح فشرده(یک نسخه)

موارد لازم در پروپزال اجرایی:
الف- شخصیتهای نمایش (توضیحات مربوط به شخصیتهای نمایشی و نقشها )
ب-طرح و ایده نمایش حداکثر در دو صفحه
ج- صحنه بندی و تح صحنه های نمایش
د- شیوه و تکنیک اجرایی نمایش
ه- فضای اجرایی نمایش، محیط و امکانات لازم اجرایی

-مجوز طراح ایده یا نویسنده

*مسابقه ایران(مرحله ارزیابی اجرا) – نمایشهای آیینی و سنتی و نمایشهای کودک و نوجوان
DVD-پنج نسخه لوح فشرده حاوی فایل تصویری با کیفیت اثر در فرمتهای معمول قابل پخش
-یک نسخه لوح فشرده حاوی چند عکس با کیفیت از اجرا
-خلاصه پژوهش آیین، بازی یا موضوع نمایشهای آیینی و سنتی
-تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا انجمن هنرهای نمایشی استان به همراه اسناد درج خبر اجرای عمومی در پرتال استانی ایران تئاتر برای آثار استانها و تاییدیه کانون تئاتر خیابانی (برای آثار شهر تهران) به استثنای نمایشهای کودک و نوجوان.

دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان

کردستان، مریوان، بلوار امام خمینی (ره)، مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه دائمی جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان – کدپستی: ۶۶۷۱۷۴۳۱۷۳

تلفن: ۰۸۷۳۴۹۳۶۲۵-۰۸۷۳۴۶۰۱۱۵۴

نمابر:۰۸۷۳۴۶۰۱۱۵۵-۰۸۷۳۴۵۹۳۶۲۶

نشانی الکترونیکی:
MARIWAN.FESTIVAL@GMAIL.COM

سایت جشنواره:
MARIWAN.FESTIVAL.COM

سایت ایران تئاتر:

WWW.THEATER.IR

 

 

 

فرم تقاضای حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان – 1397


اینجانب…………………………………………..

با اطلاع کامل از شرایط فراخوان حاضر، با ارسال مدارک مورد نیاز، تقاضای خود را برای حضور در بخش………………………………………….اعلام می نمایم.

عنوان اثر:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نویسنده………………………………………………………………..کارگردان……………………………………………………………………………
تحصیلات (با ذکر گرایش):……………………………………………………………….تاریخ تولد: ……………………………………………….
گروه:…………………………………………………………………………………………………….شهر:………………………………………………….
موضوع نمایش:…………………………………………………………………………………………………..مدت زمان:…………………………….
تلفن ثابت:……………………………………………………………………تلفن همراه:………………………………………………………………….

نشانی دقیق پستی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پست الکترونیک:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 


نام و نام خانوادگی:                                         تاریخ:                                                 امضاء:

 

خروج از نسخه موبایل