بینه‌ر

تئاتر را جوری دیگر کوردی فریاد بزنیم

پانزده سال است که هنوز مانده ایم بر سر دو راهی عظیمی که چرا تئاتر کوردی؟
اگر تئاتر، تئاتر است کوردی را اضافه کردن به چه معناست؟
ما در این پانزده سال چه را فریاد زدیم ؟ چه کردیم که بگوییم تئاتر کوردی؟ چه دلیل آکادمیکی را درست کردیم که تئاتر کوردی درست است؟ که صد البته همگی نیز واقف هستیم که چسباندن واژه کوردی به تئاتر از آن اشتباهات عادت شده است، اشتباهی که دیگر برایمان عادی شده و گاها زیر بار این اشتباه نمی‌رویم اما در آن گوشه و کنار های ذهنمان ایمان به اشتباه مان داریم

پانزده سال است که دنبال همه گمشده خود هستیم نه حتی نیمه گمشده، دنبال هویت از یاد رفته یا از دست رفته که ما تئاتر را برای یافتن پرسش مان انتخاب کردیم اما صادقانه میدانیم که آن را هم انجام ندادیم و دلخوشیم به اینکه چند نفر به زبان کوردی بنویسید یا بخوانند و این هم باز اما و اگرها دارد.

هنوز از این دو راهی راهی را بر نگزیده ایم که سودای رقابتی یا غیر رقابتی کردن آن را داریم ما هنوز نمی‌دانیم که به کجا میرویم که رقابت بکنیم یا نکنیم. رقابت برای چه ؟ برای چی ؟ برای چه جایزه ای و در چه جایگاهی؟ نصیبمان از رقابت یا غیر رقابت چیست ؟ مگر نه آنکه ما می‌خواهیم باشیم، باشیم که  خود و دغدغه هایمان را فریاد بزنیم ، مگر ما شعار سر نمی‌دهیم که محصول فرهنگی عرضه میکنیم و برای به صحنه بردن اندیشه هایمان تلاش می‌کنیم

ما به کدام مرحله رسیده ایم که بخواهیم رقابت نکنیم ؟
مگر اصل وجودیت تئاتر کوردی خود شرایط مهیا دارد که آمادگی حذف رقابت را داشته باشد؟
مثال زدن از جشنواره های مختلف معتبر و غیر معتبر دنیا آیا اهالی دیالوگ را قانع می‌کند و همین را بس؟ در قبال آنهمه جشنواره غیر رقابتی چندها جشنواره خیلی معتبر هنوز به صورت رقابتی برگزار میشود ، ما کدام یک از شرایط را داریم که به این فکر افتاده ایم ؟ که البته معرفی چند اثر به جشنواره‌های دیگر چه وجهی از غیر رقابتی بودن را به نمایش میگذارد ؟

ما هنوز بعد از پانزده سال دورهم هستیم و بپذیریم که روز اول با امروزمان فرقی نکرده ما هنوز پایبند به اساس نامه هم نیستیم که خودمان نوشتیم و پایه ریزی کردیم، چرا که هنوز رفیقیم و این واژه به معنی آنچه در این لحظه وجود دارد و رخنه کرده است باید غیر رفاقتی شود نه غیر رقابتی.
بیاییم تئاتر را جوری دیگر کوردی فریاد بزنیم .

مسعود راشدی
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران
مرداد ماه هزار و سیصد و نود و هفت

 


انتشار مطالب، مقاله ها و نظرات مخاطبین الزاما به معنای تأیید و یا عدم تأیید محتوای آن توسط تحریریه بینەر نیست.

خروج از نسخه موبایل