س. مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۹

محمد زارع زادە بانی تجدید حیات سینما در سقز

در ابتدایی ترین نگرش ها جهت بررسی بافت و وضعیت فرهنگی هر شهر یا منطقە دستەای از المان ها توجه فرد را جلب می کند و در سیر مطالعات وی می توانند رهنمون سیر نگرش وی باشد کە بافت شهری ، وضعیت میراث فرهنگی و باستانی ، فضا ، مکان و امکانات فرهنگی و هنری و… می تواند از این جملە المان ها باشد.

به گزارش بینەر، شهرستان تاریخی سقز واقع در شمال غربی استان کردستان و در سەراهی  بخشی از مهمترین راههای مواصلاتی غرب کشور است کە با قدمتی بالغ بر ٣٥٠٠ سال و پتانسیل بالای ظرفیت های فرهنگی و هنری عملا سالیانی است  از فضایی تحت عنوان سینما کە از ابتدایی ترین امکانات و فضاهای فرهنگی و هنری هر شهر محصوب می‌شود ،  محروم است .

محمد زارع زاده ، هنرمند پیشکسوت تئاتر و  مدیر انجمن هنر های نمایشی شهرستان، قریب بە یک سال است کە بە عنوان سرمایەگذار بخش خصوصی در تنها سالن آمفی تئاتر ادارە فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی شهرستان سقز مشغول بە انجام فعالیت های فرهنگی و هنری می‌باشد. این در شرایطی است کە سالن مذکور در ایدەآل ترین حالت موجود باکیفیت ترین مکان سقز در صنف خود است کە آن هم در مقایسە با استاندارد های موجود باید گفت سالنی است برخوردار از حداقل‌ها.

زارع‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ساکاپرس اظهار داشت کە طی پیگیری های مکرر وی و مساعدت های ریاست ادارە فرهنگ و هنر و ارشاد اسلامی شهرستان سقز ، هیوا حاج محمدی و همکاری های پیشکسوتان عرصەی نمایش بالاخص اسماعیل پاشایی پروژەی افتتاح سینما در فضای آمفی تئاتر ارشاد اسلامی سقز بە ثمر نشست.

پنجشنبە ١٣٩٦/٢/٩ حول و حوش ساعت ١٦ مراسم افتتاح و اولین سانس کاری این مرکز با اکران فیلم سلام بمبئی ،با کیفیت پخش دیجیتال، کە از فیلم های تازە اکران شدە در سینما های سطح کشور می‌باشد، آغاز خواهدشد.

افتتاح این سینما در تداوم پروژەی “سلام سینما” خواهد بود کە سقز بە عنوان اولین مرکز و شعبە از این برنامە در غرب کشور شروع بە کار خواهد کرد. امر تجهیز و راه اندازی این سینما را بخش دولتی برعهده گرفتە و همانطور کە گفتە شد تداوم امر مدیریت و اجرایی آن بە بخش خصوصی واگذار گردیدە. از درآمد ماحصل این سینما ۷۰درصد بخش دولتی و ۳۰ درصد بخش خصوصی سهم می‌برند.

موسسەی هنری تبلیغاتی خیاطباشی بە عنوان بزرگترین اسپانسر سینما دیجیتال در غرب کشور تنها پشتیبان مالی بخش خصوصی سینمای سقز خواهد بود کە ساکاپرس این امر فرهنگی را ارج نهادە و امیدوار است فعالیت هایی از این قبیل را در شهرستان و منطقە بیشتر شاهد باشد.

ساکاپرس مدتی است کە بحث سینما در سقز را زیر ذرەبین بردە است کە شروع آن با خبر افتتاح این سینما بە اطلاع مخاطبین گرامی رسید. مباحثی از جملە ، دیگر پتانسیل های فیزیکی و… موجود در شهرستان برای اجرای همچین پروژەهایی ، علل تعویق و تعلیق فعالیت سینما های سقز و در صدر، نقد های وارد بر این سینمای در حال افتتاح. در حال حاضر شاهد فضای پر هیاهوی انتخاباتی در ایران و در شهرستان هستیم کە افتتاح این پروژە خود بە بسیاری از شایعات شائبە خواهد داد و از دیگر سو شرایط فیزیکی و مکانی و… این سینما خود درخور نقد ها و مباحث جنجالی خواهد بود کە بە امید حق در صورت مساعد بودن فضا این عناوین مشروحا و مطعاقبا در این پایگاه خبری منتشر خواهد شد.

منبع: ساکاپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

css.php