س. مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۹

ساموئل بکت

نمایش خیابانی «تحجر»، به کارگردانی کریم خاوری، کاری بسیار کوتاه و سریع اما در عین حال قابل تأمل و جذاب...

css.php